18. 04. 2018 | 11:58

Výcvik ČČK

Ve dnech 14. a 15. dubna 2018 se na základě požadavku Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 1 uskutečnil v areálu Správy služeb hlavního města Prahy – Dubeč výcvik ve výstavbě mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy.

Výcviku se zúčastnilo 17 členů ČČK a 10 nových zájemců o činnost v ČČK. Zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy předvedli ukázku techniky a logistiky potřebné pro manipulaci a výstavbu mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, seznámili účastníky s novou výkresovou dokumentací a zajistili praktický výcvik výstavby mobilních prvků na výcvikovém polygonu v denních a nočních hodinách.