24. 06. 2019 | 14:33

Výcvik Sboru dobrovolných hasičů Praha 8

Dne 22. června 2019 připravili zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy, na výcvikovém polygonu v areálu Dubeč, školení a výcvik ve výstavbě mobilních prvků protipovodňové ochrany hlavního města Prahy pro Sbor dobrovolných hasičů Prahy 8.

Výcvik byl zaměřen nejen na samotnou výstavbu mobilních prvků, ale i na orientaci ve výkresové dokumentaci, vývoz jednotlivých prvků, jejich následné ošetření a uložení do kontejnerů. Během výcviku byli účastníci také seznámeni s technikou, kterou disponuje Správa služeb hlavního města Prahy a je používána k realizaci protipovodňových opatření hlavního města.