1. 08. 2022 | 5:55

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v červenci 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc červenec 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
4 1 0 0 5 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 28 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 18 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 13 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce 0 odtahů
Celkem 59 odtahů