1. 06. 2022 | 5:30

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v květnu 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc květen 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
12 3 0 1 16 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 34 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 40 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 1 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie 0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce 0 odtahů
Celkem 75 odtahů