1. 02. 2023 | 9:04

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v lednu 2023

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc leden 2023.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
11 3 1 1 16 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 49 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu   1 odtah
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu   7 odtahů
Odtahy vozidel Veolia Energie   0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce   0 odtahů
Celkem 57 odtahů