1. 12. 2021 | 7:53

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v listopadu 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc listopad 2021:

Odtahy při řešení havárií technologií
Typ havárie Počet
Havárie vody 45
Havárie plynu   5
Havárie parovodu   1
Celkem 51
Popotahy v tunelech
Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní Celkem
6 2 0 0 8