1. 12. 2022 | 6:52

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v listopadu 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc listopad 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
9 1 1 2 13 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 68 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 10 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu   5 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie   0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce   0 odtahů
Celkem 83 odtahů