3. 01. 2022 | 7:52

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v prosinci 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc prosinec 2021:

Odtahy při řešení havárií technologií
Typ havárie Počet
Havárie vody 56
Havárie plynu 6
Havárie parovodu 2
Celkem 64
Popotahy v tunelech
Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní Celkem
7 1 2 0 10