2. 01. 2023 | 6:21

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v prosinci 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc prosinec 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
13 3 0 0 16 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 36 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu   4 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu 11 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie   0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce   1 odtahů
Celkem 52 odtahů