1. 11. 2021 | 7:20

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v říjnu 2021.

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc říjen 2021:

Odtahy při řešení havárií technologií
Typ havárie Počet
Havárie vody 39
Havárie plynu   9
Havárie parovodu   3
Celkem 51
Popotahy v tunelech
Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní Celkem
11 1 1 0 13