1. 11. 2022 | 6:25

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v říjnu 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc říjen 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
13 0 1 0 14 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 47 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 14 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu   3 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce  0 odtahů
Celkem 64 odtahů