1. 09. 2022 | 7:08

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v srpnu 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc srpen 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
18 1 1 0 20 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 27 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 16 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu  9 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce  0 odtahů
Celkem 52 odtahů