1. 03. 2023 | 8:36

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v únoru 2023

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc únor 2023.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
13 3 2 0 18 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 64 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu   4 odtah
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu   2 odtahů
Odtahy vozidel Veolia Energie   0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce   0 odtahů
Celkem 70 odtahů