1. 10. 2021 | 6:38

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v září 2021

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc září 2021:

Odtahy při řešení havárií technologií
Typ havárie Počet
Havárie vody 47
Havárie plynu 16
Havárie parovodu 3
Celkem 66
Popotahy v tunelech
Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní Celkem
10 1 1 0 12