3. 10. 2022 | 5:39

Výjezdy k haváriím technologií a popotahy v tunelovém komplexu v září 2022

Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc září 2022.

Komplex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem
8 0 3 0 11 popotahů
Odtahy vozidel PVK – havárie vody 42 odtahů
Odtahy vozidel Pražská plynárenská – havárie plynu 14 odtahů
Odtahy vozidel Termonta – havárie parovodu   3 odtahy
Odtahy vozidel Veolia Energie  0 odtahů
Odtahy vozidel PRE distribuce  0 odtahů
Celkem 59 odtahů