26. 05. 2022 | 8:04

Zkouška protipovodňového uzávěru Čertovky

Ve středu dne 25. května 2022 proběhla bez závad provozní zkouška protipovodňového uzávěru Čertovky. Napřed potápěči z HZS hl. m. Prahy provedli kontrolu pojezdového prahu na dně toku a očistili jej od nánosů. Poté bylo instalováno lano, které slouží k vytažení vlastního uzávěru. Ocelová konstrukce uzávěru pak přehradila Čertovku v 9.58. V rámci zkoušky též byly pomocí jeřábku vytaženy vybrané slupice pro výstavbu mobilního hrazení. Smluvním partnerem pro provozování uzávěru Čertovky je pro SSHMP společnost Povodí Vltavy s. p.