21. 09. 2022 | 6:59

Žofín 20 let od povodní

Hlavní město Praha dne 18. 9. 2022 uspořádalo společně se složkami Integrovaného záchranného systému připomínkovou akci 20 let od povodní na Žofíně. Jedním z vystavovatelů byla i Správa služeb hl. m. Prahy, která spravuje linii protipovodňového opatření hl. m. Prahy jak mobilních tak i pevných částí. Představila zde svou techniku určenou k výstavbě protipovodňové ochrany a část mobilního protipovodňového hrazení chránící  hl. m. Prahu před velkou vodou. Na jejím stanovišti bylo možné shlédnout i instruktážní film realizace výstavby mobilního hrazení.