Aktuality

 • 2. 07. 2018 | 13:45
  havarie-2018

  Havárie – Červen 2018

  Souhrn provedených odtahů a popotahů v rámci havárií technologií a překážek silničního provozu v rámci tunelového komplexu v hl. m. Praze za měsíc červen 2018: Tunelový komlex Blanka Strahovský tunel Mrázovka Ostatní tunely Celkem 17 2 3 0 22 popotahů   Požadavky na odtahy vozidel  PVK  – havárie vody 43 odtahů Požadavky na odtahy vozidel … Více

 • 11. 06. 2018 | 12:27
  den-deti-bezpecne-na-prazdniny

  Den dětí „Bezpečně na Prázdniny“

  Hlavní město Praha ve spolupráci s Městskou policií hlavního města Prahy, uspořádalo u příležitosti Dne dětí dne 2. 6. 2018 ve Žlutých lázních akci s názvem „Bezpečně na Prázdniny“. Akce se účastnily různé organizace včetně složek integrovaného záchranného systému, kdy v rámci svých prezentací učily děti jak se o prázdninách chovat např. na cyklostezkách, v lesích, na koupalištích a silnicích. Správa … Více

 • 11. 06. 2018 | 12:13
  detsky-den-v-krytu-co-folimanka

  Dětský den v krytu CO Folimanka

  Zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy se podíleli na zajištění dětského branného dne Základní školy Křesomyslova, který se konal  1. 6. 2018 v parku Folimanka a v okolí muzea Police ČR. Jedno ze stanovišť se nacházelo v úkrytu CO Folimanka, kde se žáci seznámili s protichemickou ochranou, funkcí a využitím úkrytu v případě ochrany před chemickými, radioaktivními a dalšími … Více

 • 29. 05. 2018 | 7:24
  provozni-zkouska-protipovodnoveho-uzaveru-vodniho-toku-certovka-3

  Provozní zkouška protipovodňového uzávěru vodního toku Čertovka

  23.   – 25. května 2018 se uskutečnila za účasti zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy pravidelná provozní zkouška části protipovodňové ochrany hlavního města Prahy vedeného pod názvem „Protipovodňový uzávěr – pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka“. Oproti tzv. „suché“ provozní zkoušce uskutečněné v dubnu tohoto roku, bylo za pomoci potápěčů přehrazeno koryto Čertovky provizorním hrazením a vyčerpán zahrazený … Více

 • 29. 05. 2018 | 7:05
  kurzy-technika-ochrany-obyvatelstva

  Kurzy technika ochrany obyvatelstva

  Ve dnech 18. – 19. a 25. – 26. května 2018 zaměstnanci Správy služeb hl. m. Prahy zajišťovali společně s Odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Praha 1, v areálu skladu logistiky HZS v Jílovém u Prahy kurz „Technik ochrany obyvatelstva“. Kurz se skládal jak … Více

 • 20. 04. 2018 | 13:18
  provozni-zkouska-protipovodnoveho-uzaveru-vodniho-toku-certovka-2

  Provozní zkouška protipovodňového uzávěru vodního toku Čertovka

  Dne 18. dubna 2018 se, za účasti zaměstnanců Správy služeb hl. m. Prahy, uskutečnila další pravidelná provozní zkouška části protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, vedeného pod názvem „Protipovodňový uzávěr – pojízdná tabulová protipovodňová vrata Čertovka“. Zkouška proběhla bez závad a vrata byla již několikrát úspěšně odzkoušena také při zvýšených povodňových stavech. Pojízdná tabulová protipovodňová vrata … Více