Specialista BOZP a PO

Místo pracoviště:

Praha

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • Osvědčení o odborné způsobilosti
 • Znalost legislativy BOZP a PO
 • Samostatnost, zodpovědnost, flexibilita
 • Uživatelská znalost práce na PC ( MS Office)
 • Řidičský průkaz B
 • Znalost místopisu Prahy
 • Trestní bezúhonnost
 • Časová flexibilita

Náplň práce:

 • Zajištění agendy v oblasti BOZP a PO v souladu s legislativou ČR
 • Zpracování předepsané dokumentace, poskytování poradenské služby v BOZP a PO
 • Provádění auditů a kontrol, školení zaměstnanců

 Nabízíme:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • Pružnou pracovní dobu
 • Po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • Možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • Stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • Nástup možný od 08/2023

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Údržbář – úkrytů civilní ochrany (Odbor ochrany obyvatelstva)

Místo pracoviště:

Praha

Požadujeme:

 • minimální vzdělání – středoškolské vzdělání – vyučen
 • znalost místopisu Prahy
 • trestní bezúhonnost
 • časová flexibilita
 • manuální zručnost

Náplň práce:

 • zajišťuje drobné opravy, běžné provozní a úklidové práce a doplňkové služby, vede příruční sklad
 • zajišťuje běžnou údržbu, temperování, větrání, jednotlivých objektů a vybavení
 • vykonává další běžné úkony a činnosti k zabezpečení provozuschopnosti stálého úkrytu CO (drobná údržba kontrola stavebních konstrukcí, technického zařízení a zdrojových soustrojí dle stanovených časových intervalů a technologických postupů včetně odstranění závad v rámci technických možností) v souladu s ČSN 73 9050
 • informuje neprodleně svého nadřízeného o zjištěných závadách na stavebních konstrukcích, technickém zařízení a zdrojových soustrojích
 • provádí větrání úkrytů (venkovním vzduchem přes vstupy nebo zavedením provozního režimu FVZ) v závislosti na povětrnostních podmínkách (relativní vlhkost vzduchu uvnitř stálého úkrytu musí být nižší než 80 %)
 • vede knihu kontrol, údržby a provozu úkrytů CO
 • provádí údržbu přidělené techniky
 • eviduje pravidelně (měsíčně) stavy elektroměrů
 • řídí a obsluhuje podle potřeby VZV
 • odpovídá za trvalou přístupnost víceúčelových objektů garáží vč. zajišťování sjízdnosti příjezdové komunikace (dle určení)
 • spolupracuje s příslušným pracovníkem odboru při zajišťování agendy pronájmu parkovacích stání (kontrola oprávněnosti vjezdu, výdej dálkových ovladačů ke vjezdovým vratům, kontrola dodržování podmínek nájemních smluv)
 • plní úkoly v jednotlivých obdobích realizace protipovodňové ochrany

 Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 5 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • pružnou pracovní dobu
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Technik protipovodňové ochrany (Odbor ochrany obyvatelstva)

Místo pracoviště:

Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření výhodou)
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost
 • zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita
 • orientace v projektové dokumentaci
 • dobrá znalost práce na PC, Word, Excel, Microsoft Outlook
 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita

Náplň práce:

 • zajišťuje komplexní správu a údržbu majetku SSHMP na úseku správy a údržby pevných částí „Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy“ (dále jen „PPO“)
 • odpovídá za zabezpečení provozuschopnosti spravovaných pevných částí PPO
 • zajišťuje ve spolupráci s externí firmou provádění kontrol pevných částí PPO
 • zajišťuje ve spolupráci s externí firmou provádění oprav pevných částí PPO
 • zpracovává dokumentaci provedených kontrol a zjištěných závad
 • zpracovává stanoviska k projektovým dokumentacím při výstavbě v blízkosti pevných částí PPO
 • zpracovává stanoviska k projektovým dokumentacím v případě narušení pevné části při výstavbě nových objektů nebo při rekonstrukci stávajících objektů
 • plní úkoly v jednotlivých období realizace protipovodňové ochrany

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • pružnou pracovní dobu
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenky a další zaměstnanecké benefity
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • nástup možný ihned

Žádáme zaslání motivačního dopisu

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: Rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Referent/ka Odboru kontroly a stížností

 Místo pracoviště:

Opletalova 929/22, Praha 1

 Požadujeme:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • odpovědnost, samostatnost a flexibilita
 • praxe v administrativě min. 3 roky
 • výborná uživatelská znalost práce na PC, uživatelská znalost MS Office (zejm. Outlook, Word, Excel), Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi a evidencemi), PDF
 • výborné komunikační a vyjadřovací schopnosti, vynikající slovní a písemný projev; český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • praxe s elektronickou spisovou službou

 Výhodou:

 • praxe na obdobné pozici
 • praxe s programem KEVIS

Náplň práce:

 • prošetřování a vyřizování přijatých podání
 • shromažďování podkladů a důkazních materiálů potřebných k vyhodnocení přijatých oznámení a stížností
 • zpracování návrhů dopisů a odpovědí na přijatá podání
 • přijímání a vyřizování telefonních hovorů
 • evidence v elektronické spisové službě
 • zpracování statistik

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity
 • školení v rámci pracovní činnosti
 • nástup možný od 1. 3. 2023

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Referent/ka pro media a marketing - PR specialista

Jsme příspěvková organizace zřízená za účelem zabezpečení materiálně technického zázemí pro činnost hl. m. Prahy. Spolupracujeme zejména s jednotlivými orgány hl. m. Prahy, včetně Magistrátu hl. m. Prahy, a dále se složkami integrovaného záchranného systému.

Správa služeb hlavního města Prahy hledá kolegyni/kolegu do našeho kolektivu na pozici:

Referent/ka pro media a marketing – PR specialista/tka

Jste komunikativní osobnost, která se vyzná v sociálních sítích a médiích? Rád/ráda koordinujete a řídíte veškeré činnosti organizace při styku s veřejností a dokážete je i patřičně prezentovat? Pak jste ten/ta koho hledáme.

Na této kreativní pozici od Vás potřebujeme níže uvedené znalosti, schopnosti a zkušenosti:

 • Zastupování organizace v roli mluvčího
 • Zajišťování činností při komunikaci s médii a při styku s veřejností, zejm. poskytování kvalifikovaných informací především sdělovacím prostředkům a široké veřejnosti
 • Poskytování součinnosti při vyřizování žádostí podle příslušného právního předpisu upravujícího poskytování informací
 • Poskytování součinnosti při komunikaci s konkrétními fyzickými osobami (např. při vyřizování stížností)
 • Příprava, plánování, řízení a realizace komunikačních a propagačních strategií a kampaní
 • Příprava tiskových zpráv a jejich distribuce
 • Vypracovávání mediálních analýz
 • Systematické soustřeďování a vyhodnocování informací ve všech oborech činnosti organizace, tvorba odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky
 • Vypracovávání reportů o činnosti organizace ve vztahu k aktuálním komunikačním strategiím a kampaním
 • Vytváření a realizace projektů a programů informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti
 • Sledování periodik, vyhodnocování jejich přístupu k vybraným tématům, zpracovávání monitoringu denního tisku včetně zpracovávání statistických přehledů
 • Součinnost při inzerci služeb poskytovaných organizací na komerční bázi (doplňková činnost)
 • Zpracovávání odpovědí na sdělení uveřejněná v periodickém tisku ve smyslu příslušného právního předpisu
 • Zajišťování publicity významných akcí, případně některých pracovních jednání
 • Zpracovávání rozborů a vyhodnocování publicity a podnětů veřejnosti k činnosti organizace včetně návrhů na další postup
 • Spolupráce s odpovědnými osobami zřizovatele ve vztahu k PR, příp. dalšími organizacemi zřízenými či ovládanými zřizovatelem, a s referentem pro media a marketing – specialistou marketingu
 • Zastupování referentem pro media a marketing – specialistou marketingu

Důležitost této pozice vyžaduje i prokazatelné znalosti, schopnosti a zkušenosti

 • Minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Praxe na obdobné pozici minimálně tři roky
 • Výborná znalost českého jazyka slovem i písmem; dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, a to slovní i písemný projev
 • Výborná uživatelská znalost práce s PC, zejm. MS Office (Outlook, Word, Excel) na vysoké úrovni, Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi              a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem         (Smartphone) a aplikacemi
 • Radost z učení se a objevování nových a efektivnějších postupů schopnost řešit situace i pod tlakem a rozhodovat se
  ve složitých situacích
 • zkušenost s prací ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů, iniciativa, odpovědnost
 • Znalost Adobe DTP software a dalších grafických programů výhodou

Na této pozice je pro nás samozřejmostí:

 • platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců veveřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek odpovídající pozici a obtížnosti vykonávané práce
 • možnost zvyšování platu v závislosti na odpracované době a výsledcích
 • možnost výkonnostních odměn
 • služební notebook a telefon
 • 5 týdnů dovolené
 • až 5 dnů dalšího volna na rok (sick days)
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • příspěvek na stravování v penězích a možnost stravování v místě obvyklého pracoviště
 • roční příspěvek do systému benefitní karty
 • nástup možný ihned

Pokud Vás naše nabídka oslovila, budeme se těšit na Vaše CV v českém jazyce a motivační dopis. První kolo výběrového řízení uzavíráme 19.05.2023. Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Ekonom / Ekonomka

Správa služeb hlavního města Prahy hledá kolegyni/kolegu do našeho  kolektivu na pozici:

Ekonom / Ekonomka

Máte vše s rozmyslem spočítané a umíte řídit finanční toky? Máte rádi vše pod kontrolou a přehled o tom, kam plynou finanční prostředky? Dokážete udržet vyrovnaný rozpočet? Pak jste náš člověk, kterého hledáme.

Budeme si rozumět, pokud je Vám vlastní řešení problémů a rozhodování i ve složitějších situacích, a pokud jste ochoten zajistit:

 • kontrolu účetnictví, metodické vedení účetního oddělení a spolupráci při závěrkách
 • platební styk a sledování cash flow
 • kompletní zpracování měsíčních reportů a statistických výstupů
 • finanční controlling, tj. řízení finanční a kapitálové struktury organizace a na řízení jeho peněžních toků s cílem zajištění likvidity (finanční rovnováhy) organizace
 • zpracování ad-hoc podkladů a reportů pro vedení i pro orgány a funkcionáře hl. m. Prahy
 • komunikaci s daňovým poradcem, bankami a státními institucemi
 • zastupování organizace při jednání s partnery

Pozice je to náročná a odpovědná a měl/a byste mít níže uvedené dovednosti a znalosti:

 • prokazatelná praxe na obdobné pozici min. 3 roky
 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • znalost vedení účetnictví
 • znalosti potřebné k sestavování rozpočtu v samosprávě
 • zkušenost s veřejnými zakázkami výhodou
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • znalost zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
 • znalost vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • velmi dobrá znalost práce na PC, MS Office (Outlook, Word, Excel) na vysoké úrovni, Internet zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem (Smartphone) a aplikacemi
 • zkušenosti s vedením kolektivu (týmu)
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, a to slovní a písemný projev; český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů, iniciativa, odpovědnost

Na této pozice je pro nás samozřejmostí:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou (příp. pracovní poměr vedoucího zaměstnance ve smyslu zákoníku práce)
 • platové zařazení: třída 10. až 11. (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek odpovídající pozici a obtížnosti vykonávané práce
 • možnost zvyšování platu v závislosti na odpracované době a výsledcích
 • možnost výkonnostních odměn
 • služební notebook a telefon
 • 5 týdnů dovolené
 • až 5 dnů dalšího volna na rok (sick days)
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • příspěvek na stravování v penězích a možnost stravování v místě obvyklého pracoviště
 • roční příspěvek do systému benefitní karty
 • nástup možný ihned

Pokud Vás naše nabídka oslovila, budeme se těšit na Vaše CV v českém jazyce a motivační dopis. První kolo výběrového řízení uzavíráme 15.05.2023. Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Vedoucí personálního odboru

Správa služeb hlavního města Prahy hledá kolegyni/kolegu do našeho kolektivu na pozici:

Vedoucí personálního odboru

Jste empatická, energická osobnost? Souhlasíte s rčením, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí podniku. Jste dynamický a učenlivý člověk, kterého baví práce s lidmi?

Pak hledáme právě vás, nadšeného člověka s orientací na péči o zaměstnance, s proaktivním přístupem k řešení problémů a uměním dotahovat věci do konce.

Personalista bývá po řediteli nejdůležitější osobou v organizaci a tak si budeme rozumět, pokud máte v malíčku/je Vám vlastní:

 • vedení personální agendy
 • zodpovědnost za řízení lidských zdrojů v organizaci, tzn. zodpovědnost za vypisování a průběh výběrových řízení, dále nastavení systému hodnocení zaměstnanců a s tím související systém motivace a odměňování
 • zodpovědnost za řádné vedení systemizace pracovních míst organizace
 • realizace strategických cílů společnosti v oblasti personální politiky
 • metodické vedení a podpora kolegů v oblasti personalistiky včetně konzultace s vedoucími zaměstnanci v otázkách vedení zaměstnanců a pracovně-právních vztahů
 • příprava podkladů pro přípravu rozpočtu v oblasti personalistiky a dalších strategických dokumentů a rozhodnutí v personální oblasti
 • pravidelný, zejm. personální a mzdový reporting
 • tvorba směrnic a vnitřních předpisů společnosti, v oblasti personalistiky, participace na tvorbě dalších předpisů z pozice personalisty
 • metodické vedení a podpora kolegů v oblasti personalistiky
 • komunikaci se státními institucemi
 • zastupování organizace při jednání s partnery

Důležitost této pozice vyžaduje i prokazatelné znalosti, schopnosti a zkušenosti

 • VŠ vzdělání – lidské zdroje, personalistika v této oblasti výhodou; příp. právo či ekonomika ve spojení s dostatečnou praxí (zkušenostmi) v personalistice
 • praxe na obdobné pozici minimálně tři roky
 • výborná znalost zákoníku práce a souvisejících předpisů
 • znalost vedení mzdového účetnictví – úzká spolupráce se mzdovou (resp. v případě organizace platovou) agendou
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem; dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, a to slovní i písemný projev
 • výborná uživatelská znalost práce s PC, zejm. MS Office (Outlook, Word, Excel) na vysoké úrovni, Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi  a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem (Smartphone) a aplikacemi
 • radost z učení se a objevování nových a efektivnějších postupů schopnost učení se a objevování nových a efektivnějších postupů
 • schopnost řešit situace i pod tlakem a rozhodovat se ve složitých situacích
 • zkušenost s vedením kolektivu (týmu)
 • zkušenost s prací ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů, iniciativa, odpovědnost

Na této pozice je pro nás samozřejmostí:

 • pracovní poměr vedoucího zaměstnance ve smyslu zákoníku práce
 • platové zařazení: třída 11 (příloha č. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek odpovídající pozici a obtížnosti vykonávané práce
 • příplatek za vedení
 • možnost zvyšování platu v závislosti na odpracované době a výsledcích
 • možnost výkonnostních odměn
 • služební notebook a telefon
 • 5 týdnů dovolené
 • až 5 dnů dalšího volna na rok (sick days)
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • příspěvek na stravování v penězích a možnost stravování v místě obvyklého pracoviště
 • roční příspěvek do systému benefitní karty
 • nástup možný ihned

Pokud Vás naše nabídka oslovila, budeme se těšit na Vaše CV v českém jazyce a motivační dopis. První kolo výběrového řízení uzavíráme 15.05.2023. Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Bezpečnostní referent/ka – ostraha objektů

Místo výkonu práce:

Praha

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá práce na PC;
 • spolehlivost, pečlivost zodpovědnost  a časovou flexibilitu
 • komunikační dovednosti
 • zkušenosti v oblasti ostrahy objektů – výhodou

Náplň práce:

 • hlídání objektů Magistrátu hl. m. Prahy;
 • poskytování širokého okruhu informací návštěvníkům Magistrátu hl. m. Prahy;
 • obsluha Jednotného bezpečnostního systému;
 • zajišťování režimu provozu hlídaných objektů;
 • zajišťování ochrany proti krádežím a poškozování hlídaných objektů;

Nabízíme:

 • smlouvu na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 7, dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č. 1 v platném znění
 • 25 dnů dovolené
 • 5 dní indispozičního volna
 • příspěvek na stravování
 • zvýhodněné ceny pro zaměstnance při rekreaci v rekreačním zařízení organizace

Životopisy zasílejte na emailovou adresu: rozkovec@sshmp.cz,  personální odbor Správy služeb hl. m. Prahy.


Referent/ka oddělení odtahů a vraků

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitou
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, poštovní klient)
 • znalost programu Kevis výhodou
 • znalost programu CityInfo výhodou
 • zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, kvalitní slovní a písemný projev
 • trestní bezúhonnost

Náplň práce:

 • evidence agendy odtahů a vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
 • příjem a evidence oznámení o výskytu vozidel technicky nezpůsobilých k provozu (telefon, e-mail)
 • administrativa spojená s odstraňováním vozidel dle §19 zákona č. 13/1997
 • komunikace s občany, MČ, MP HMP, atd.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 9, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., příloha č.1 v platném znění
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • nadstandardní rozsah volna (5 týdnů dovolené a indispoziční volno)
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenkový paušál
 • benefitní karta
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: Rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Technický pracovník - energetik

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 1951/19, Praha 8 – Libeň

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou elektro směru
 • trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost
 • zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita
 • řidičský průkaz sk. B

Náplň práce:

 • plní veškeré funkce energetika organizace
 • zajištění bezpečného a plynulého provozu tepelných zdrojů po technické stránce v objektech SSHMP, včetně dodavatelsko-odběratelských vztahů
 • plnění úkolů technika pro životní prostředí a vodní a kanalizační hospodářství, včetně zpracování příslušných rozborů, výkazů a hlášení
 • zajištění chodu transformačních stanic objektů SSHMP v souladu s platnými předpisy
 • zajištění revizí elektro a plynových zařízení pro objekty SSHMP
 • zajištění komplexní agendy správy odběrných míst elektrické energie, plynu a vody, včetně zřizování nových odběrných míst
 • kontrola a metodické řízení provozu ČOV V Zámcích 56;
 • zajištění pravidelného proškolování obsluh energetických zařízení, ČOV a kotelen;
 • zpracovávání plánů údržby energetických zařízení
 • zajištění provozu a související agendy náhradních zdrojů elektrické energie, včetně profylaktických zkoušek paliv a maziv
 • zajištění a zpracovávání rozborů podle požadavků inspekce životního prostředí, vodohospodářských orgánů a dalších orgánů státní správy

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • po zkušební době přiznání osobního příplatku
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • příspěvek na stravné a další zaměstnanecké benefity
 • nástup možný ihned
 • vhodné i pro starobní důchodce

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: Rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Vedoucí oddělení rozpočtu a evidence majetku

Místo pracoviště:

Kundratka 1951/19, Praha 8

Požadujeme:

 •  vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 •  velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, poštovní klient)
 •  trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost
 •  zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita, pečlivost
 •  dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, kvalitní slovní a písemný projev

Výhodou:

 •  znalost Elektronické spisové služby (e-spis)
 •  znalost programu GINIS

Náplň práce:

Oddělení rozpočtu a evidence majetku Odboru ekonomiky (dále jen „OdRM“) zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • připravuje návrhy rozpočtu, zdrojů příjmů a zaměření výdajů
 • provádí rozpis ukazatelů rozpočtu schválených ZHMP
 • zajišťuje rozborovou činnost a průběžné analýzy vývoje nákladovosti vůči schválenému rozpočtu
 • vede agendu správy dotací
 • zpracovává rozpočet FKSP
 • vede evidenci majetku, včetně jeho pořízení, vyřazování a dalších změn
 • zpracovává návrhy těch změn zřizovací listiny, které jsou podle svého obsahu návrhy změn vymezení nemovitého majetku svěřeného organizaci do správy
 • vede skladovou evidenci a archivaci skladu vráceného nábytku SSHMP, včetně příjmu a výdeje nábytku skladovaného k dalšímu využití
 • zajišťuje pronájem nebytových i bytových prostor v souladu se zřizovací listinou, včetně obstarávání souvisejících služeb s pronajímanými nebytovými i bytovými prostory

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 10 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity
 • školení v rámci pracovní činnosti
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: Rozkovec@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Referent/ka majetkové správy - údržbář protipovodňové ochrany

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání – vyučen (nejlépe strojní zaměření)
 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou:

 • oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 5 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách  správě, v platném znění)
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • příspěvek na stravné a další zaměstnanecké benefity
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  Rozkovec@sshmp.cz  Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Řidič/ka odtahového vozidla

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň 180 00.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání
 • řidičské oprávnění skupiny CE (praxe min. 1 rok)
 • profesní průkaz
 • digitální karta řidiče
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita
 • odolnost vůči stresu, spolehlivost, samostatnost
 • trestní bezúhonnost
 • vazačské a jeřábnické zkoušky výhodou
 • praxe s odtahovým vozidlem vítána

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 6, dle Nařízení vlády 341/2017 Sb., příloha č.1 v platném znění
 • nástup možný ihned
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • příspěvek na stravování a další zaměstnanecké benefity
 • zvýhodněné ceny pro zaměstnance při rekreaci v rekreačním zařízení organizace

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  Rozkovec@sshmp.cz  Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF,  v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Právník/Právnička

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, zřízená za účelem zabezpečení materiálně technického zázemí pro činnost hl. m. Prahy spolupracující zejm. s jednotlivými orgány hlavního města, včetně jeho Magistrátu, a dále se složkami integrovaného záchranného systému

hledá do svých řad šikovné kolegy / kolegyně na pozici : Právník/Právnička

Místo výkonu práce:                        Praha

Pravidelné pracoviště:         Praha 8 – Libeň

 Nabízíme:

 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • platové zařazení: třída 11 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • Zajímavou práci se širokým právním rozsahem v širokém spektru činností organizace v mladém kolektivu
 • Možnost školení v pracovní době
 • Zajímavé finanční ohodnocení dle odpovídající praxe a zkušeností, osobní příplatek, stravenkový paušál, benefity z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Výkonnostní odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dni indispozičního volna ročně
 • Pružnou pracovní dobu
 • Služební telefon; možnost využití programu poskytování mobilních služeb pro další osoby
 • Možnost rekreace v zařízení organizace a další benefity
 • Možnost stravování v místě pracoviště

Právník v organizaci:

 • zajišťuje komplexně právní agendu organizace, poskytuje v organizaci právní služby a zajišťuje poradenskou právní činnost v rámci předmětu činnosti organizace; zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy, připomínkuje návrhy smluv pro jiné organizační složky, zajišťuje průvodní dopisy k návrhům smluv a jiných dokumentů či listinám
 • spolupracuje s externími spolupracujícími subjekty; komunikuje s dlužníky, soudy, advokátními kancelářemi, soudními exekutory a dalšími subjekty
 • zpracovává, připomínkuje a navrhuje vnitřní předpisy, zodpovídá za formální stránku vnitřních předpisů a jejich soulad s obecně závaznými předpisy a s ostatními vnitřními předpisy
 • posuzuje obsahové i formální náležitosti smluv uzavíraných organizací, zejm. zda jejich znění je právní v souladu s obecně závaznými předpisy
 • podává a sepisuje stanoviska, vyhotovuje nebo reviduje smlouvy a plní poradní funkci nebo funkci administrátora v rámci agendy zadávání veřejných zakázek včetně zveřejňování dokumentů prostřednictvím elektronických nástrojů podle právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník, Profil zadavatele,…)
 • metodicky zaštiťuje a ve spolupráci s referenty zajišťuje agendu uveřejňování smluv v registru smluv podle zvláštního zákona, příp. sám zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv
 • zastupuje před soudy a správními orgány včetně jednání před nimi

Požadujeme:

 • Ukončené magisterské VŠ vzdělání v oboru právo, příp. v odboru obdobném, např. vzdělání v oblasti administrativy a veřejné správy,
 • praxe v advokátní kanceláři nebo odboru/oddělení orgánu státní správy či samosprávy se zaměřením právní činnosti, příp. praxe v oblasti vymáhání pohledávek nebo oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC, uživatelská znalost MS Office (zejm. Outlook, Word, Excel), Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem (Smartphone) a aplikacemi
 • řidičský průkaz sk. B je výhodou
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, vynikající slovní a písemný projev; český jazyk na úrovni rodilého mluvčího

 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu:  Rozkovec@sshmp.cz  Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.