Referent/ka Oddělení správy parkovišť

Místo výkonu práce:

Správa služeb hlavního města Prahy, Kundratka 1951/19, Praha 8 – Libeň

Náplň práce:

 • Evidence agendy Oddělení správy parkovišť.
 • Kompletace a analýzy protokolů o odtahu vozidla, zpracování výstupů a jejich evidence.
 • Spolupráce s Odborem ekonomickým a Odborem právním.
 • Zpracování a vypravení výzev a oznámení majitelům odtažených vozidel.
 • Písemná a telefonická komunikace s majiteli odtažených vozidel.
 • Kompletace spisového materiálu k jednotlivým nevyzvednutým vozidlům a předání spisu na Odbor právní.
 • Kontrola zadaných dat v elektronickém informačním systému Kevis.
 • Vedení elektronické spisové služby v systému e-Spis.
 • Písemná a telefonická komunikace s úřady státní správy a samosprávy, soudy, notáři, policií, podnikatelskými subjekty apod.
 • Komunikace s dispečery odtahových parkovišť, zajištění materiálního vybavení a jeho distribuci na odtahová parkoviště v rámci Prahy, spolupráce na řešení vzniklých problémů.
 • Plnění ostatních úkolů a pokynů vedoucího oddělení.

Požadujeme:

 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Dobrou uživatelskou znalost práce na počítači (Word, Excel, poštovní klient).
 • Časovou flexibilitu.
 • Odolnost vůči stresu, nekonfliktnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost, schopnost práce v kolektivu i práce samostatné, pracovitost, respekt vůči nadřízeným.
 • Trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost.
 • Dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti jak v ústním, tak v písemném projevu.
 • Řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič.

Výhodou:

 • Zkušenost s prací v elektronickém informačním systémem Kevis
 • Zkušenost s prací v systému e-Spis nebo v jiném druhu elektronické spisové služby.

Nabízíme:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 300/2019 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 9 v tarifu podle předchozí odpracované praxe.
 • Po skončení zkušební doby osobní příplatek.
 • Při dobrém plnění úkolů možnost finanční odměny.
 • 5 týdnů placené dovolené ročně.
 • 5 dnů placeného indispozičního volna ročně.
 • Zaměstnanecký příspěvek na stravenkový paušál.
 • Možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny.
 • Benefitní karta s možností ročního finančního příspěvku zaměstnavatele.
 • Poskytování finančních darů z FKSP zaměstnancům při některých životních a pracovních výročích.
 • Možnost příspěvku z FKSP na penzijní spoření a penzijní připojištění.
 • Stabilitu příspěvkové organizace.
 • Nástup možný ihned, na vhodného uchazeče/-tku si ale dokážeme i počkat.

 

V případě zájmu Vám dotazy zodpoví vedoucí Oddělení správy parkovišť Mgr. Tomáš Rubeš na tel. čísle 770158609, nebo e-mailem na rubes@sshmp.cz.

 

Životopisy zasílejte vedoucímu Oddělení správy parkovišť na e-mailovou adresu: rubes@sshmp.cz a na personální odbor na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF., v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Investiční referent

Místo pracoviště:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň

Náplň práce:

 • zpracování podkladů pro veřejnou zakázku na zpracování studií proveditelnosti, na zpracování projektové dokumentace a pro výběr dodavatele
 • účast v komisích pro posouzení a hodnocení nabídek v procesu výběru dodavatele
 • spolupráce s TDI a koordinátorem BOZP
 • koordinace průběhu stavby, spolupráce s projekční kanceláří při případných změnách projektové dokumentace, kontrola změnových listů
 • účast na kontrolních dnech
 • kontrola fakturace

Požadujeme:

 • SŠ, VOŠ stavebního směru
 • trestní bezúhonnost
 • praxi s realizací investičních projektů
 • orientaci ve stavebních rozpočtech
 • zkušenosti s administrací investičních akcí financovaných z veřejných zdrojů výhodou
 • uživatelská znalost práce s PC
 • řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb.,  příloha č. 1 v platném znění, platová třída 9 v tarifu podle  předchozí odpracované  praxe.
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • při dobrém plnění úkolů možnost finanční odměny
 • 5 týdnů placené dovolené ročně
 • 5 dnů placeného indispozičního volna ročně
 • zaměstnanecký příspěvek na stravenkový paušál
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • benefitní karta s ročním finančním příspěvkem zaměstnavatele
 • poskytování finančních darů zaměstnancům při některých životních a pracovních výročích
 • další výhody zaměstnanců vyplývající z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • stabilitu příspěvkové organizace

Pokud Vás naše nabídka oslovila, budeme se těšit na Vaše CV v českém jazyce a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz . Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Technik/čka protipovodňové ochrany (Odbor ochrany obyvatelstva)

Místo pracoviště:

Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč

Požadujeme:

 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (stavební zaměření výhodou)
 • velmi dobrá znalost práce na PC
 • trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost
 • zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita
 • orientace v projektové dokumentaci
 • dobrá znalost práce na PC, Word, Excel, Microsoft Outlook
 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita

Náplň práce:

 • zajišťuje komplexní správu a údržbu majetku SSHMP na úseku správy a údržby pevných částí „Protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy“ (dále jen „PPO“)
 • odpovídá za zabezpečení provozuschopnosti spravovaných pevných částí PPO
 • zajišťuje ve spolupráci s externí firmou provádění kontrol pevných částí PPO
 • zajišťuje ve spolupráci s externí firmou provádění oprav pevných částí PPO
 • zpracovává dokumentaci provedených kontrol a zjištěných závad
 • zpracovává stanoviska k projektovým dokumentacím při výstavbě v blízkosti pevných částí PPO
 • zpracovává stanoviska k projektovým dokumentacím v případě narušení pevné části při výstavbě nových objektů nebo při rekonstrukci stávajících objektů
 • plní úkoly v jednotlivých období realizace protipovodňové ochrany

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení: třída 9 (příloha č. 1 Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění)
 • pružnou pracovní dobu
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • nástup možný od 1.4.2024

Pokud Vás naše nabídka oslovila, budeme se těšit na Vaše CV v českém jazyce a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz . Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Finanční účetní

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň

Náplň práce:

 • Účtování pokladny.
 • Účtování dodavatelských faktur.
 • Účtování odběratelských faktur.
 • Účtování skladů.
 • Spolupráce při zpracování účetních závěrek.
 • Spolupráce při dokladové inventarizaci.
 • Zajištění zastupitelnosti v rámci finanční účtárny.

Co od Vás očekáváme:

 • Minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Prokazatelnou praxi v oboru minimálně 2 roky.
 • Praktickou zkušenost se zpracováním agendy podvojného účetnictví.
 • Orientaci v účetních předpisech.
 • Výborná znalost práce s PC, MS Office (Excel, Word).
 • Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, přesnost, analytické myšlení.
 • Trestní bezúhonnost.
 • Znalost účetnictví příspěvkových organizací výhodou.
 • Znalost SW GORDIC výhodou.

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou.
 • Platové podmínky dle Nařízení vlády č. 264/2022 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1 v platné znění, platová třída 9 v tarifu podle předchozí odpracované praxe.
 • Po skončení zkušební doby osobní příplatek.
 • Při dobrém plnění úkolů možnost finanční odměny.
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů placeného indispozičního volna ročně, stravenkový paušál a další sociální výhody dle kolektivní smlouvy.
 • Možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny.
 • Stabilitu příspěvkové organizace.
 • Nástup dle dohody.

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Referent pro bezpečnost, ochranu osobních údajů a řízení rizik

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň

Náplň práce:

 • Komplexním způsobem koordinuje oblast bezpečnosti, tedy zabezpečovacích systémů bezpečnosti, důvěrnosti informací, dohledu nad objekty, bezpečnosti práce, požární ochrany a krizového řízení.
 • Souhrnně zajišťuje (tedy sleduje a vyhodnocuje, koordinuje, kontroluje a metodicky  usměrňuje) připravenost na mimořádné události a krizové stavy.
 • Zajišťuje výkon souhrnu více věcně souvisejících odborných agend v oblastech bezpečnosti, ochrany osobních údajů a řízení procesních a jiných rizik.
 • Zpracovává návrhy vnitřních předpisů, podílí se na jejich přípravě a realizaci. Prověřuje a kontroluje dodržování příslušných bezpečnostních předpisů.
 • Sleduje a kontroluje dodržování a realizaci postupů a opatření k zajištění fyzické bezpečnosti včetně provádění fyzické kontroly v místě (obchůzky apod.); vyhodnocuje účinnost opatření. Kontroluje průběžně procesy v organizaci
  a identifikuje možnosti ohrožení a slabá místa existujících procesů.
 • Ověřuje kvalitu, komplexnost a správnost nastavení postupů pro vyřízení bezpečnostních skutečností (incidentů a událostí), identifikuje rizika a navrhuje nápravná opatření. Podílí se na vyřizování bezpečnostních skutečností.
 • Komplexně zajišťuje metodické, organizační, řídící a kontrolní činnosti.
 • Spolupracuje, zejm. zajišťuje komunikaci s pověřencem pro ochranu osobních údajů. V této oblasti komunikuje s vedoucími zaměstnanci, vyhodnocuje a metodicky usměrňuje činnost na úseku ochrany osobních údajů.
 • Zpracovává informační, statistické a jiné výstupy v oblasti řízení rizik, fyzické bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR) a předkládá je vedení organizace.
 • Provádí analýzu bezpečnostních rizik a rizik týkajících se ochrany osobních údajů (GDPR) a navrhuje opatření pro jejich minimalizaci.

Co od Vás očekáváme:

 • Praxe v oblasti řízení rizik, fyzické bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR).
 • Schopnost a ochota přizpůsobit se, samostatnost, vysoké pracovní nasazení, flexibilita, iniciativnost, loajalita, odolnost vůči stresu, schopnost týmové práce, reprezentativní vystupování, komunikační dovednosti, morální způsobilost, spolehlivost, schopnost řešit problémy, schopnost přijímat opatření adekvátní situaci.
 • Aktivní a praktická orientace a znalost předpisů týkajících se oblasti řízení rizik, fyzické bezpečnosti a ochrany osobních údajů (GDPR a zákon o nakládání s osobními údaji).
 • Bezúhonnost, spolehlivost, důvěrné jednání.
 • Vysokoškolské, magisterský studijní program nebo ekvivalent (minimální úroveň bakalářské studium) V případě konkrétního uchazeče o zaměstnání lze výjimečně připustit i dosažení vyššího odborného vzdělání nebo příp. i středoškolského vzdělání s maturitou s přihlédnutím k dalším absolvovaným školením a/nebo jeho dosažené praxi (druhu a délce).
 • Aj na úrovni znalosti termínů z oblasti bezpečnosti a GDPR výhodou
 • Uživatelská znalost MS Office (zejména Outlook, Word, Excel).

Co Vám můžeme nabídnout:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb.,  příloha č. 1  v  platném znění, platová třída 9 v tarifu podle  předchozí odpracované  praxe.
 • Po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • Při dobrém plnění úkolů možnost finanční odměny
 • 5 týdnů placené dovolené ročně
 • 5 dnů placeného indispozičního volna ročně
 • Zaměstnanecký příspěvek na stravenkový paušál
 • Možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • Benefitní karta s ročním finančním příspěvkem zaměstnavatele
 • Poskytování finančních darů zaměstnancům při některých životních  a pracovních výročích
 • Další výhody zaměstnanců vyplývající z Fondu kulturních a sociálních   potřeb
 • Stabilitu příspěvkové organizace

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Technik Oddělení odtahů a vraků

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň

Náplň práce:

 • činnost v zastoupení vlastníka pozemní komunikace především ve smyslu  ustanovení § 19 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vydává příkazy k odstranění vozidel z pozemních komunikací ve vlastnictví  hl. m. Prahy
 • pořizuje komentovanou video dokumentaci dokládající postavení  odtahovaného vozidla vůči dopravnímu značení
 • mapuje výskyt vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (dále jen  vraků)
 • aktivně se podílí na jejich vyhledávání, na základě přijatých oznámení  provádí místní šetření, kontroluje zjevný technický stav předmětných vozidel
 • odpovídá za správnost jím vydaného příkazu k odstranění vozidla z pozemní  komunikace   a zpracování příslušnou dokumentaci spojenou s tímto úkonem
 • dále zajišťuje další administrativní kroky vyplývající z příslušné činnosti

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita
 • odolnost vůči stresu, spolehlivost, samostatnost, trestní bezúhonnost

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 8 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • při dobrém plnění úkolů možnost finanční odměny
 • 5 týdnů placené dovolené ročně
 • 5 dnů placeného indispozičního volna ročně
 • zaměstnanecký příspěvek na stravenkový paušál
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • benefitní karta s ročním finančním příspěvkem zaměstnavatele
 • poskytování finančních darů zaměstnancům při některých životních a pracovních výročích
 • další výhody zaměstnanců vyplývající z Fondu kulturních a sociálních potřeb
 • stabilitu příspěvkové organizace

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Specialista/ka BOZP a PO

Místo pracoviště:

Praha

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání
 • Osvědčení o odborné způsobilosti
 • Znalost legislativy BOZP a PO
 • Samostatnost, zodpovědnost, flexibilita
 • Uživatelská znalost práce na PC ( MS Office)
 • Řidičský průkaz B
 • Znalost místopisu Prahy
 • Trestní bezúhonnost
 • Časová flexibilita

Náplň práce:

 • Zajištění agendy v oblasti BOZP a PO v souladu s legislativou ČR
 • Zpracování předepsané dokumentace, poskytování poradenské služby v BOZP a PO
 • Provádění auditů a kontrol, školení zaměstnanců

 Nabízíme:

 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 9 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • Pružnou pracovní dobu
 • Po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • Možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • Stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • Nástup možný od 08/2023

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Údržbář/ka – úkrytů civilní ochrany (Odbor ochrany obyvatelstva)

Místo pracoviště:

Praha

Požadujeme:

 • minimální vzdělání – středoškolské vzdělání – vyučen
 • znalost místopisu Prahy
 • trestní bezúhonnost
 • časová flexibilita
 • manuální zručnost

Náplň práce:

 • zajišťuje drobné opravy, běžné provozní a úklidové práce a doplňkové služby, vede příruční sklad
 • zajišťuje běžnou údržbu, temperování, větrání, jednotlivých objektů a vybavení
 • vykonává další běžné úkony a činnosti k zabezpečení provozuschopnosti stálého úkrytu CO (drobná údržba kontrola stavebních konstrukcí, technického zařízení a zdrojových soustrojí dle stanovených časových intervalů a technologických postupů včetně odstranění závad v rámci technických možností) v souladu s ČSN 73 9050
 • informuje neprodleně svého nadřízeného o zjištěných závadách na stavebních konstrukcích, technickém zařízení a zdrojových soustrojích
 • provádí větrání úkrytů (venkovním vzduchem přes vstupy nebo zavedením provozního režimu FVZ) v závislosti na povětrnostních podmínkách (relativní vlhkost vzduchu uvnitř stálého úkrytu musí být nižší než 80 %)
 • vede knihu kontrol, údržby a provozu úkrytů CO
 • provádí údržbu přidělené techniky
 • eviduje pravidelně (měsíčně) stavy elektroměrů
 • řídí a obsluhuje podle potřeby VZV
 • odpovídá za trvalou přístupnost víceúčelových objektů garáží vč. zajišťování sjízdnosti příjezdové komunikace (dle určení)
 • spolupracuje s příslušným pracovníkem odboru při zajišťování agendy pronájmu parkovacích stání (kontrola oprávněnosti vjezdu, výdej dálkových ovladačů ke vjezdovým vratům, kontrola dodržování podmínek nájemních smluv)
 • plní úkoly v jednotlivých obdobích realizace protipovodňové ochrany

 Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 5 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • pružnou pracovní dobu
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Vedoucí personálního odboru

Správa služeb hlavního města Prahy hledá kolegyni/kolegu do našeho kolektivu na pozici:

Vedoucí personálního odboru

Jste empatická, energická osobnost? Souhlasíte s rčením, že zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí podniku. Jste dynamický a učenlivý člověk, kterého baví práce s lidmi?

Pak hledáme právě vás, nadšeného člověka s orientací na péči o zaměstnance, s proaktivním přístupem k řešení problémů a uměním dotahovat věci do konce.

Personalista bývá po řediteli nejdůležitější osobou v organizaci a tak si budeme rozumět, pokud máte v malíčku/je Vám vlastní:

 • vedení personální agendy
 • zodpovědnost za řízení lidských zdrojů v organizaci, tzn. zodpovědnost za vypisování a průběh výběrových řízení, dále nastavení systému hodnocení zaměstnanců a s tím související systém motivace a odměňování
 • zodpovědnost za řádné vedení systemizace pracovních míst organizace
 • realizace strategických cílů společnosti v oblasti personální politiky
 • metodické vedení a podpora kolegů v oblasti personalistiky včetně konzultace s vedoucími zaměstnanci v otázkách vedení zaměstnanců a pracovně-právních vztahů
 • příprava podkladů pro přípravu rozpočtu v oblasti personalistiky a dalších strategických dokumentů a rozhodnutí v personální oblasti
 • pravidelný, zejm. personální a mzdový reporting
 • tvorba směrnic a vnitřních předpisů společnosti, v oblasti personalistiky, participace na tvorbě dalších předpisů z pozice personalisty
 • metodické vedení a podpora kolegů v oblasti personalistiky
 • komunikaci se státními institucemi
 • zastupování organizace při jednání s partnery

Důležitost této pozice vyžaduje i prokazatelné znalosti, schopnosti a zkušenosti

 • VŠ vzdělání – lidské zdroje, personalistika v této oblasti výhodou; příp. právo či ekonomika ve spojení s dostatečnou praxí (zkušenostmi) v personalistice
 • praxe na obdobné pozici minimálně tři roky
 • výborná znalost zákoníku práce a souvisejících předpisů
 • znalost vedení mzdového účetnictví – úzká spolupráce se mzdovou (resp. v případě organizace platovou) agendou
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem; dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, a to slovní i písemný projev
 • výborná uživatelská znalost práce s PC, zejm. MS Office (Outlook, Word, Excel) na vysoké úrovni, Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi  a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem (Smartphone) a aplikacemi
 • radost z učení se a objevování nových a efektivnějších postupů schopnost učení se a objevování nových a efektivnějších postupů
 • schopnost řešit situace i pod tlakem a rozhodovat se ve složitých situacích
 • zkušenost s vedením kolektivu (týmu)
 • zkušenost s prací ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů, iniciativa, odpovědnost

Na této pozice je pro nás samozřejmostí:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 11 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek odpovídající pozici a obtížnosti vykonávané práce
 • příplatek za vedení
 • možnost zvyšování platu v závislosti na odpracované době a výsledcích
 • možnost výkonnostních odměn
 • služební notebook a telefon
 • 5 týdnů dovolené
 • až 5 dnů dalšího volna na rok (sick days)
 • pružná pracovní doba
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.


Rozpočtář/ka

Místo pracoviště:

Kundratka 1951/19, Praha 8

Požadujeme:

 •  vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 •  velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, poštovní klient)
 •  trestní bezúhonnost, svéprávnost a zdravotní způsobilost
 •  zodpovědný přístup, samostatnost, flexibilita, pečlivost
 •  dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, kvalitní slovní a písemný projev

Výhodou:

 •  znalost Elektronické spisové služby (e-spis)
 •  znalost programu GINIS

Náplň práce:

 • příprava návrhu rozpočtu, zdrojů příjmů a zaměření výdajů
 • zpracování rozborové činnost
 • průběžné zpracování analýzy vývoje nákladovosti vůči schválenému rozpočtu
 • řešení problematiky spojené s pronájem nebytových i bytových prostor v souladu se zřizovací listinou
 • odpovědnost za agendu spojenou s majetkovou evidencí organizace (inventarizace majetu)
 • zajištění zastupitelnosti v rámci odboru

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 10 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • pružná pracovní doba
 • možnost rekreace v zařízení organizace za zvýhodněné ceny
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • školení v rámci pracovní činnosti
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Referent/ka majetkové správy - údržbář protipovodňové ochrany

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Ke Křížkám 2, Praha – Dubeč

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání – vyučen (nejlépe strojní zaměření)
 • minimálně řidičské oprávnění skupiny B

Výhodou:

 • oprávnění k řízení vysokozdvižného vozíku výhodou
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 5 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • po skončení zkušební doby osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna na rok
 • stabilitu příspěvkové organizace
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • nástup možný ihned

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Řidič/ka odtahového vozidla

Místo výkonu práce:

Správa služeb hl. města Prahy, Kundratka 19, Praha 8 – Libeň 180 00.

Požadujeme:

 • středoškolské vzdělání
 • řidičské oprávnění skupiny CE (praxe min. 1 rok)
 • profesní průkaz
 • digitální karta řidiče
 • znalost místopisu Prahy
 • časová flexibilita
 • odolnost vůči stresu, spolehlivost, samostatnost
 • trestní bezúhonnost
 • vazačské a jeřábnické zkoušky výhodou
 • praxe s odtahovým vozidlem vítána

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 6 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • nástup možný ihned
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů indispozičního volna
 • stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • zvýhodněné ceny pro zaměstnance při rekreaci v rekreačním zařízení organizace

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.

Právník/Právnička

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace, zřízená za účelem zabezpečení materiálně technického zázemí pro činnost hl. m. Prahy spolupracující zejm. s jednotlivými orgány hlavního města, včetně jeho Magistrátu, a dále se složkami integrovaného záchranného systému

hledá do svých řad šikovné kolegy / kolegyně na pozici : Právník/Právnička

Místo výkonu práce: Praha

Pravidelné pracoviště: Praha 8 – Libeň

Právník v organizaci:

 • zajišťuje komplexně právní agendu organizace, poskytuje v organizaci právní služby a zajišťuje poradenskou právní činnost v rámci předmětu činnosti organizace; zpracovává právní rozbory a stanoviska, sepisuje smlouvy, připomínkuje návrhy smluv pro jiné organizační složky, zajišťuje průvodní dopisy k návrhům smluv a jiných dokumentů či listinám
 • spolupracuje s externími spolupracujícími subjekty; komunikuje s dlužníky, soudy, advokátními kancelářemi, soudními exekutory a dalšími subjekty
 • zpracovává, připomínkuje a navrhuje vnitřní předpisy, zodpovídá za formální stránku vnitřních předpisů a jejich soulad s obecně závaznými předpisy a s ostatními vnitřními předpisy
 • posuzuje obsahové i formální náležitosti smluv uzavíraných organizací, zejm. zda jejich znění je právní v souladu s obecně závaznými předpisy
 • podává a sepisuje stanoviska, vyhotovuje nebo reviduje smlouvy a plní poradní funkci nebo funkci administrátora v rámci agendy zadávání veřejných zakázek včetně zveřejňování dokumentů prostřednictvím elektronických nástrojů podle právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek (Úřední věstník, Profil zadavatele,…)
 • metodicky zaštiťuje a ve spolupráci s referenty zajišťuje agendu uveřejňování smluv v registru smluv podle zvláštního zákona, příp. sám zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv
 • zastupuje před soudy a správními orgány včetně jednání před nimi

Požadujeme:

 • Ukončené magisterské VŠ vzdělání v oboru právo, příp. v odboru obdobném, např. vzdělání v oblasti administrativy a veřejné správy,
 • praxe v advokátní kanceláři nebo odboru/oddělení orgánu státní správy či samosprávy se zaměřením právní činnosti, příp. praxe v oblasti vymáhání pohledávek nebo oblasti zadávání veřejných zakázek výhodou,
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC, uživatelská znalost MS Office (zejm. Outlook, Word, Excel), Internet (zejm. vyhledávače, práce s veřejně přístupnými databázemi a evidencemi), PDF, práce s chytrým telefonem (Smartphone) a aplikacemi
 • řidičský průkaz sk. B je výhodou
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, vynikající slovní a písemný projev; český jazyk na úrovni rodilého mluvčího

 Nabízíme:

 • Stabilitu příspěvkové organizace
 • Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění NV č. 264/2022 Sb., příloha č. 1 v platném znění, platová třída 11 v tarifu podle  předchozí odpracované praxe
 • Zajímavou práci se širokým právním rozsahem v širokém spektru činností organizace v mladém kolektivu
 • Možnost školení v pracovní době
 • Zajímavé finanční ohodnocení dle odpovídající praxe a zkušeností, osobní příplatek
 • Výkonnostní odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dni indispozičního volna ročně
 • Pružnou pracovní dobu
 • Služební telefon; možnost využití programu poskytování mobilních služeb pro další osoby
 • Stravenkový paušál a další zaměstnanecké benefity
 • Možnost rekreace v zařízení organizace a další benefity
 • Možnost stravování v místě pracoviště

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: prace@sshmp.cz

Veškeré e-mailové přílohy je třeba zaslat převedené do formátu PDF, v jiných formátech by nám Váš e-mail nebyl doručen z důvodu internetové bezpečnosti.