Operační středisko SSHMP zajišťuje provádění odtahů prostřednictvím vlastních odtahových vozidel a odtahových vozidel smluvní firmy.

 

– koordinuje činnost odtahových vozidel na území hlavního města Prahy,

– vede evidenci odtažených vozidel a poskytuje informace o nich,

– organizuje činnost odtahových vozidel při řešení požadavků PČR na odtahy nebo popotahy vozidel
stojících v tunelech,

– zajišťuje operativní odesílání vozidel na zajištění odtahů po vyžádání od Pražských vodovodů a
kanalizací, Pražských plynáren, Veolia Praha a.s., Veolia ČR a.s. a Termonty,

– organizuje plnění požadavků institucí (nositelů opatření obecné povahy – OOP) při provádění odtahů
dle § 19a odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,

– řešení požadavků na odtahy z důvodu zvládnutí nepředvídatelných krizových situací,

– poskytuje informace veřejnosti o prováděné komplexní údržbě komunikací včetně provedených
technických úkonech.