Sklad humanitárního materiálu Kundratka

Důležitou součástí činnosti SSHMP je provozování skladu humanitárního materiálu. Původně měla SSHMP ve správě pouze prostředky, které by sloužily obyvatelstvu v případě povodní či jiných krizových situací. Pandemie onemocnění COVID-19 a poté příliv uprchlíků z Ukrajiny povýšily sklad v areálu SSHMP Kundratka na logistické centrum, které bylo hl. m. Prahou využíváno pro distribuci ochranných pomůcek spojených s pandemií COVID-19 a poté pro distribuci pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Pracovníci SSHMP převzali, vytřídili a poté distribuovali stovky tun humanitárního materiálu.

Každý den z areálu SSHMP Kundratka vyrážejí nejméně dvě velké dodávky s potravinami a dalšími základními potřebami pro uprchlíky v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině a na jiných místech.

Zásobování humanitární pomocí SSHMP usnadňuje též nový sklad humanitárního materiálu, který byl dokončen a zkolaudován pro užívání na počátku roku 2022 krátce před vypuknutím konfliktu na Ukrajině.

Na příjem a třídění humanitární pomoci je také vyčleněna technika původně určená zejména na manipulaci s mobilními protipovodňovými opatřeními. Protipovodňový materiál ve skladech však zůstává i nadále: jsou zde například uloženy stovky lopat, košťat, kbelíků, holin či vysoušečů.Správa a údržba protipovodňových opatření

Správa služeb hlavního města Prahy (SSHMP) zajišťuje uskladnění a údržbu mobilních prvků protipovodňové ochrany (dále jen ,,PPO“) hlavního města Prahy.

V případě vyhlášení krizových situací, na pokyn MHMP, zajišťuje SSHMP vývoz mobilních prvků PPO na dané úseky výstavby technikou svojí a smluvních partnerů (nákladní vozidla, jeřáby, vysokozdvižné vozíky, manipulační plošiny).

Na výstavbě mobilních prvků PPO se podílí v převážné většině odborným dohledem. Výstavbu vykonávají zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů, hasičského záchranného sboru ve spolupráci s aktivními zálohami Armády ČR, Českým červeným křížem a dalšími subjekty.

SSHMP disponuje 22 kusy mobilních osvětlovacích souprav různého výkonu a kapacity. Osvětlovací soupravy jsou využívány pro potřeby krizového řízení hlavního města Prahy a na osvětlení při výstavbě mobilních prvků protipovodňového opatření hlavního města Prahy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se staví protipovodňová opatření? Odkaz na instruktážní video

Součástí protipovodňové ochrany hlavního města Prahy je čerpací stanice na vodním díle Libeň-Rokytka, uzávěr Čertovky a systém KOMOKO.

Vodní dílo Libeň-Rokytka

 • dvojice vzpěrných vrat světlé šířky 12 m a hrazené výšky 10,9 m;
 • čerpací stanice se šesti čerpadly o celkové kapacitě cca 20 metrů³/s;
 • vakový jez regulující převádění vody z Rokytky do přístavního bazénu;
 • garantovaný příkon el. energie 2 MW;
 • náhradní zdroj el. energie: čtyři dieselagregáty o celkovém výkonu 2 MW.

Protipovodňový uzávěr Čertovky

 

 

 

 

 

 

 • délka 23,5 m, výška 4,9 m, hmotnost 51 tun;
 • součástí uzávěru jsou slupice pro osazení mobilních hliníkových prvků;
 • slupice jsou vysoké 2,8 m, což odpovídá úrovni povodně 2002 s bezpečnostní rezervou 30 cm.

Komořansko-modřanský koridor (KOMOKO)

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí protipovodňové ochrany je zařízení na ochranu průmyslového koridoru KOMOKO, které se skládá z 13 čerpacích stanic o 25 čerpadlech různého výkonu a hradicích a vyvěracích šachet. Pro zajištění provozu při výpadku elektrické energie se čerpací stanice napojují  na osm náhradních zdrojů. Součástí zařízení KOMOKO jsou též čtyři podjezdy pod železniční tratí, které jsou hrazeny 56 kusy naplavovacích trámců v lokalitách U Kina a K jezu (MČ Praha 12), V Náklích a Mezi Vodami (MČ Praha 4). Trámce jsou uloženy v těsné blízkosti výstavby.

 

Skladování materiálu na základně v Dubči

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškerý materiál je skladován v zabezpečeném areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči. V Dubči  je také umístěna příslušná manipulační technika. Materiál pro výstavbu protipovodňových opatření o hmotnosti 791 922,12 kg (údaj k 24. 9. 2021) je uskladněn ve 130 kontejnerech.

Kontejnery obsahují:

 • 26 452 ks hradidel o celkové hmotnosti 521 727,3 kg;
 • 2 266 ks slupic o celkové hmotnosti 189 959,7 kg;
 • 971 ks podpěr o celkové hmotnosti 62 567 kg;
 • 4 871 ks stahovacích tyčí o celkové hmotnosti 17 668,12 kg.

 

Výcvikový polygon Dubeč

 

 

 

 

 

 

 

Pro zajištění výcviku a zdokonalování složek podílejících se na výstavbě mobilních prvků protipovodňové ochrany je k dispozici výcvikový polygon v areálu SSHMP Dubeč. Zde e možné odzkoušet výstavbu linie o délce 100 metrů v rozmezí výšek od 0,9 do 3,96 metru nebo výstavbu tří bazénů o objemu 113,43 m3,  224,52 m3 a 66,89 m3.

V rámci cvičení jsou kromě výstavby prověřovány tyto činnosti:

 • způsob nakládky mobilních prvků PPO v prostoru jejich uskladnění v areálu Dubeč;
 • organizace vývozu mobilních prvků PPO z areálu Dubeč;
 • doprovod vozidel s mobilními prvky PPO;
 • vykládka a rozvoz mobilních prvků PPO.

Na polygonu v Dubči (a nejen tam) Správa služeb hl. m. Prahy zajišťuje ukázky a prezentace své činnosti pro veřejnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa a údržba prvků PPO

V rámci údržby zajištujeme funkčnost všech prvků protipovodňové ochrany. Jedná se především o opravy bočních vedení, výměny a opravy víček kotvících kapes na linii PPO.

Další nedílnou součástí protipovodňové ochrany jsou opatření na kanalizační síti. Jedná se o úpravy na kanalizaci a to osazením uzávěru nebo zpětnou klapkou. Dle možnosti jsou usazována stabilní čerpadla, která jsou napojována na náhradní zdroje z důvodu zajištění provozu při výpadku el. energie. V místech, kde není možné usazení stabilního čerpadla, jsou přivezena mobilní čerpadla. Na tomto protipovodňovém zařízení se provádí pravidelné půlroční provozní zkoušky, kterých se zaměstnanci SSHMP zúčastňují.Úkryty civilní ochrany

Ukrytí obyvatelstva na území hl. m. Prahy

Správa služeb hlavního města Prahy zajišťuje provoz a údržbu 165 úkrytů civilní ochrany (ÚCO; údaj k 31.12. 2021).

Většina úkrytů se nachází pod bytovými domy, malá část je mimo bytovou zástavbu. Jedná se především o velkokapacitní ÚCO, které jsou schopny pojmout v průměru 1000 ukrývaných. Nejméně ukrývaných pojme ÚCO Hlubočepská 281/31a, Praha 5 (do 30 osob), nejvíce ukrývaných, 2 600, pojmou ÚCO Ocelkova 819, Bryksova 995-996 a Vašátkova 1015-1018 v Praze 14.

V mírové době jsou některé ÚCO pronajímány pro komerční účely, zejména jako garážová stání. V současné době SSHMP pronajímá 281 garážových stání v 8 úkrytech v Praze 3, 14 a 52.

Údržbu ÚCO zajišťují zaměstnanci Správy služeb hlavního města Prahy. V průběhu roku 2021 v nich provedli 5 950 pravidelných kontrol.

Správa služeb hlavního města Prahy umožňuje prohlídky některých ÚCO. Ve spolupráci s MČ Praha 2 jde o ÚCO Folimanka.

 

ÚCO Bezovka, Praha 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚCO Folimanka, Praha 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚCO Bryksova, Praha 14: