Nařízením hlavního města Prahy č. 2/2013 Sb. byly stanoveny maximální ceny za nucené odtahy vozidel včetně jejich střežení na parkovišti takto:

Maximální cena za jeden nucený odtah vozidla
a) úplný 1 900 Kč, 
b) neúplný 1 250 Kč,
c) zpětný 3 800 Kč.
Maximální cena za technický úkon provedený s vozidlem 1 300 Kč.
Maximální cena za služby parkovišť určených ke střežení vozidel
a) první až třetí i jen započatý den 250 Kč/den,
b) od čtvrtého dne za každý i jen započatý den, maximálně však
sto osmdesát dnů ode dne přitažení vozidla na parkoviště
400 Kč/den,
c) od sto osmdesátého prvního dne 50 Kč/den.