Nahlášení vraku (informace – každé přijaté oznámení je zaevidováno pro další postup dle zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Doplňující informace - Vraky

Silniční vozidla zjevně technicky nezpůsobilá provozu – vraky

Odstraňování silničních vozidel zjevně technicky nezpůsobilých k provozu (vraků) z komunikací hl. m. Prahy zajišťuje Oddělení odtahů a vraků. Jak postupovat při zjištění vozidla technicky nezpůsobilého provozu na pozemní komunikacích (vraku)?

Oznámení o výskytu vraku přijímají:

  • místně příslušné úřady městských částí,
  • místně příslušné služebny Městské policie HMP
  • Správa služeb HMP, Oddělení odtahů a vraků,
    Kundratka 19, Praha – 8, 180 00, tel. 222 027 511, 222 027 513,  222 027 514, 222 027 515. e-mail: vraky@sshmp.cz

SSHMP po oznámení o výskytu vraku provádí místní šetření vozidla přímo na místě jeho výskytu. K tomuto šetření dochází zpravidla do pěti pracovních dnů od převzetí oznámení.

Pokud na základě návrhu vlastníka pozemní komunikace vyhodnotí Silniční správní úřad (dále jen „SSÚ“) vozidlo jako vozidlo technicky nezpůsobilé (dále jen „vrak“), uloží provozovateli/majiteli povinnost, vrak odstavený na dálnici, silnici, místní komunikaci, nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo takovou pozemní komunikaci. Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Adresa a kontakt na smluvní firmu odtahující a likvidující vraky vozidel pro SSHMP: HEAVY METAL s.r.o., Jabloňová 2136/11, Praha 10, provozovna Kutnohorská 312, Praha 10-Štěrboholy, mobil: 702 373 737, www.hrbitovaut.cz