Pro příspěvkové organizace zřízené hl. m. Prahou, včetně škol a školských zařízení zřízených hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy

Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období květen až září
Druh stravy Cena
snídaně 30,- Kč
svačina 10,- Kč
oběd 45,- Kč
svačina 10,- Kč
večeře 40,- Kč
Celkem 135,- Kč
Ubytování 140,- Kč
Cena plného pobytu celkem 275,- Kč

 

Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období říjen až duben
Druh stravy Cena
snídaně 30,- Kč
svačina 10,- Kč
oběd 45,- Kč
svačina 10,- Kč
večeře 40,- Kč
Celkem 135,- Kč
Ubytování 110,- Kč
Cena plného pobytu celkem 245,- Kč

 

Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období květen až září
Druh stravy Cena
snídaně 60,- Kč
oběd 80,- Kč
večeře 70,- Kč
Celkem 210,- Kč
Ubytování 160,- Kč
Cena plného pobytu celkem 370,- Kč

 

Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období říjen až duben
Druh stravy Cena
snídaně 60,- Kč
oběd 80,- Kč
večeře 70,- Kč
Celkem 210,- Kč
Ubytování 130,- Kč
Cena plného pobytu celkem 340,- Kč


Pro příspěvkové organizace, včetně škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem NENÍ hl. m. Praha ani městské části hl. m. Prahy

Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období květen až září
Druh stravy Cena
snídaně 30,- Kč
svačina 10,- Kč
oběd 45,- Kč
svačina 10,- Kč
večeře 40,- Kč
Celkem 135,- Kč
Ubytování 210,- Kč
Cena plného pobytu celkem 345,- Kč

Školy v přírodě mají na ubytování slevu 25%.

 

Tábory a pobytové akce pro děti a mládež a školy v přírodě, v období říjen až duben
Druh stravy Cena
snídaně 30,- Kč
svačina 10,- Kč
oběd 45,- Kč
svačina 10,- Kč
večeře 40,- Kč
Celkem 135,- Kč
Ubytování 160,- Kč
Cena plného pobytu celkem 295,- Kč

Školy v přírodě mají na ubytování slevu 25%.

 

Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období květen až září
Druh stravy Cena
snídaně 60,- Kč
oběd 80,- Kč
večeře 70,- Kč
Celkem 210,- Kč
Ubytování *) 270,- / 250,- Kč
Cena plného pobytu celkem 480,- / 460,- Kč

*) Vyšší cena je pro objekt „G1, B1 až B6“ a nižší cena je pro objekt „H“

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „G 1, B 1 až B6 a H“ v sezóně (květen až září) – 230,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) – 180,- Kč.

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „A a B7″ v sezóně (květen až září) – 300,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) – 270,- Kč.

 

Pracovní a rekreační pobyty kolektivů dospělých, v období říjen až duben
Druh stravy Cena
snídaně 60,- Kč
oběd 80,- Kč
večeře 70,- Kč
Celkem 210,- Kč
Ubytování *) 210,- / 190,- Kč
Cena plného pobytu celkem 420,- / 400,- Kč

*) Vyšší cena je pro objekt „G1, B1 až B6“ a nižší cena je pro objekt „H“

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „G 1, B 1 až B6 a H“ v sezóně (květen až září)- 230,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) – 180,- Kč.

*) Cena ubytování je pro kolektiv dospělých a dětí pro objekty „A a B7″ v sezóně (květen až září) – 300,- Kč a mimo sezónu (říjen až duben) – 270,- Kč.


U škol v přírodě na každých 10 zúčastněných dětí a studentů bude 1 pedagogický dozor ubytován zdarma.

Všechny uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.